ศาลแขวงดุสิต

Dusit Kwaeng Court

 

ส่วนช่วยอำนวยการ