ศาลแขวงดุสิต

Dusit Kwaeng Court

 

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงดุสิต