ศาลแขวงดุสิต

Dusit Kwaeng Court

 

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา